Tipro Incasso

LET OP!! Nieuw telefoonnummer: 085-7470419

 

Veel goederen en diensten worden tegenwoordig geleverd op krediet. Niet iedere debiteur neemt het daarbij even nauw met de betalingstermijn.

Indien de facturen te laat worden voldaan of indien betaling in het geheel achterwege blijft, kan dat de continuïteit van de leverancier in gevaar brengen. Indien betalingsherinneringen en aanmaningen niet het gewenste resultaat opleveren, kan de leverancier de vordering ter incasso uit handen geven.

Voor verdere informatie kunt u ons bellen:

Tipro Incasso
De Valk 10
7609 LS Almelo
T: 085-7470419